Tweet
Nameการบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Year2558
Researchersนายจุฑาทส อุตตรนคร
Departmentวิทยาลัยนวัตกรรม
Research Area
Research Type